cashIn heel wat sectoren is het de gewoonte om het loon of een deel ervan cash uit te betalen. Maar binnenkort is dat verboden en zal het moeten gebeuren via overschrijving.

Op 1 oktober 2015 publiceerde het Belgisch Staatsblad een wet die cash loon verbiedt. Deze wet treedt in werking 1 jaar na haar bekendmaking, dus op 1 oktober 2016. Het doel van deze wet is meer transparantie en fraudebestrijding mogelijk maken.

Vanaf 1 oktober 2016 mag de werkgever het loon in principe niet meer van hand tot hand uitbetalen.
Maar…… er zijn uitzonderingen. Sectoren die na 1 oktober 2016 nog cash loon willen uitbetalen, zullen de procedure hiervoor moeten vastleggen in een cao, een impliciet akkoord of een gebruik. De FOD WASO maakt die informatie bekend op zijn website.

Dit wil dus zeggen dat vanaf 1 oktober 2016 werkgevers in de meeste sectoren het loon niet meer cash mogen uitbetalen. Indien de wijze van betaling van het loon wijzigt, dient het arbeidsreglement aangepast te worden (het arbeidsreglement moet de wijze en het tijdstip van betaling van het loon vermelden.)

Het ziet er echter naar uit dat de uitzonderingen om toch cash te mogen betalen heel beperkt zullen zijn.

Benieuwd of u na 1 oktober 2016 het loon nog cash mag betalen? Kijk dan regelmatig op de website van de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Wenst u hierover meer info?

ingrid verstraeteContacteer vrijblijvend Inbtween

Inbtween bvba

0474/04 11 00

ingrid@inbtween.be

www.inbtween.be