De jobstudenten hebben goed ingesprongen de vorige maanden.  Maar het is 1 september:  de scholen beginnen weer.  En binnen enkele weken ben je ook je jobstudenten van de universiteiten en hogescholen kwijt.

Veel van de pas afgestudeerden gaan nu op zoek naar een vaste job.  Misschien moet je dan toch maar een nieuwe werknemer aannemen?

Wist je dat het onthaal van nieuwe werknemers aan wettelijke verplichtingen onderworpen is?

Het onthaal van elke werknemer moet immers georganiseerd worden zodat duidelijk blijkt dat de nieuwe werknemer de nodige inlichtingen en instructies ontvangen heeft met betrekking tot het welzijn op het werk.  Het is immers de taak van de werkgever om zich ervan te vergewissen dat de werknemers de nodige instructies en inlichtingen gekregen hebben, ze goed begrijpen en in de praktijk kunnen brengen.  In dat opzicht is een onthaalbrochure een handig instrument.

Daarnaast moeten nieuwe werknemers begeleid worden door een peter of meter.  Dit is een ervaren werknemer die door de werkgever aangeduid wordt om de integratie van nieuwe medewerkers te bevorderen.

Als werkgever kan je dit allemaal zelf doen of je kan het overlaten aan een bevoegd personeelslid van de hiërarchische lijn.

Belangrijk is daarnaast ook dat een document opgesteld en getekend wordt waaruit duidelijk blijkt dat de onthaalprocedure gevolgd is.

Inbtween kan u helpen een onthaalprocedure met onthaalbrochure op te stellen.  Contacteer ons voor meer informatie!

Inbtween bvba

www.inbtween.be

058/62 36 86

ingrid@inbtween.be

eline@inbtween.be