InbtweenDe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) publiceerde op 12 december 2019 een ontwerp van haar strategisch plan 2019-2025. In de tekst worden de prioriteiten bepaald en de noodzakelijke middelen geïnventariseerd om organisaties en burgers te kunnen leiden naar een digitale wereld waar privacy een realiteit is voor iedereen. Daarbij wordt vooral gefocust op vijf belangrijke sectoren: de sector telecommunicatie en media, de overheid, direct marketing, het onderwijs en KMO’s, maar ook op belangrijke maatschappelijke thema’s zoals gegevensbescherming online en gevoelige gegevens. Tot en met 7 januari 2020 wordt het strategisch plan onderworpen aan een openbare raadpleging. Na deze raadpleging zal de definitieve versie worden gepubliceerd.

De prioriteiten voor 2019-2025 worden opgedeeld in drie belangrijke categorieën:

° Prioriteiten gericht op de sectoren:

 • Telecommunicatie en media
 • Overheid
 • Direct Marketing
 • Onderwijs
 • KMO’s

° Prioriteiten gericht op de thema’s van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) :

 • Rol van de functionaris voor de gegevensbescherming (ook “Data Protection Officer of “DPO” genoemd)
 • Legitimiteit van de verwerking
 • Rechten van de burgers (toegang, verzet, rectificatie enz.)

° Maatschappelijke prioriteiten

 • Foto’s en camera’s
 • Online-gegevensbescherming
 • Gevoelige gegevens  (zoals biometrische gegevens, gezondheidsgegevens enz.)

Lees hier het volledige artikel: bron GBA