Binnen paritair comité 201 zijn maatregelen genomen om de toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen en de ouders financieel te ondersteunen.

Concreet houdt dit in dat zowel voor kinderopvang (0 tot 3 jaar) als voor buitenschoolse opvang (2,5 tot 12 jaar) een tussenkomst voorzien is van maximum 520 euro per jaar per kind (780 euro voor ouders jonger dan 26 jaar).

Voor 30 september 2017 moet de werknemer bij het Sociaal Fonds een aanvraag indienen (via een speciaal aanvraagformulier).

Dankzij een nieuw sectorakkoord binnen pc 201 wordt de maximumtussenkomst voor kinderopvang en buitenschoolse binnenkort voor iedereen, ongeacht de leeftijd, opgetrokken naar 780 euro per jaar per kind.

Voor meer informatie: klik hier

Inbtween bvba

058/62 36 86

ingrid@inbtween.be

eline@inbtween.be

www.inbtween.be