doelgroepvermindering

Allemaal willen we graag zo veel mogelijk uit onze zaak halen. Dit vaak met behulp van bekwaam en betrouwbaar personeel. Maar wist u dat u naargelang het profiel van uw personeel van verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid kunt genieten? De term “doelgroepvermindering” klinkt u in dat geval waarschijnlijk vertrouwd in de oren.

Sinds 1 juli 2016 is de wetgeving rond deze doelgroepverminderingen echter grondig veranderd: een groot deel ervan is namelijk overgeheveld naar de gewesten en deze hebben op hun beurt een paar ingrijpende aanpassingen doorgevoerd.  Zo is de leeftijdsgrens voor “jonge werknemers” veranderd naar 25 jaar en de doelgroepvermindering voor “langdurig werkzoekenden” zal op termijn helemaal verdwijnen. Andere verminderingen blijven echter onaangepast. Om het de werkgever te vergemakkelijken zijn er bovendien ook een paar overgangsmaatregelen ingelast.

Kortom, het nieuwe Vlaams doelgroepenbeleid brengt veel veranderingen met zich mee en de vraag die vele werkgevers dan ook bezighoudt, is: “Wat zijn de gevolgen voor mijn personeelsbeleid? Op welke voordelen heb ik nog recht en welke zullen verdwijnen?”. Voor alle informatie kan u terecht op onderstaande links :

werk.be

socialsecurity.be

Vindt u het moeilijk in de huidige situatie het overzicht te bewaren?2015 04 01 logo 1

Dan helpt Inbtween u graag verder.

ingrid@inbtween.be

0474/04 11 00

www.inbtween.be