De sociale partners namen het initiatief om pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out te ondersteunen, in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 en de prioriteit die hierin aan de burn-outproblematiek wordt gehecht. De projecten worden gefinancierd door de bijdragen die de ondernemingen storten voor de risicogroepen. De sociale partners werken voor dat initiatief nauw samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De subsidieaanvragen worden ingediend tussen 1 juni en 31 juli 2019.

Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt 8.000 euro per project.

De pilootprojecten belopen een jaar. Voor de in 2019 ingediende aanvragen zullen de geselecteerde projecten van 1 december 2019 tot uiterlijk 30 november 2020 ten laatste uitgevoerd worden.

De aanvraagformulieren staan op de website van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

De volledige toelichting kan je hieronder vinden:

klik hier