Vanaf 1 september 2018 hervormt Vlaanderen het werkplekleren grondig.
(Uit het Belgisch Staatsblad van 17/08/2018, Gepubliceerd op 23/08/2018)
Wat valt onder de noemer werkplekleren?
Werkplekleren bevat verschillende formules om werkzoekenden in een werkomgeving competenties aan te leren:

  • individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO);
  • beroepsinlevingsstage (BIS) – voorheen beroepsinlevingsovereenkomst (BIO);
  • opleiding en opleidingsstage;
  • beroepsverkennende stage (BVS) – voorheen oriënterende stage;
  • activeringsstage;
  • werkervaringsstage (WES).

Wat zijn de belangrijkste hervormingen?
De belangrijkste hervormingen van het werkplekleren hebben betrekking op de individuele beroepsopleiding (IBO) en de cursistenvergoeding.
Voor de werkgevers zal de aanvraagprocedure voortaan volledig digitaal verlopen. Via vdab.be/werkgevers/ibo kan een werkgever zelf zijn aanvraag indienen én zijn dossier beheren. Bijkomend wordt de kostprijs op een forfaitaire basis berekend.
Voor de nieuwe cursisten wordt  de IBO helemaal kosteloos. Verplaatsingskosten en kinderopvang worden voor iedereen terugbetaald. Iedere cursist zal een gelijke vergoeding krijgen op basis van zijn eventuele vervangingsinkomen voor de start van de IBO.
Er wordt ook een nieuwe vorm van IBO geïntroduceerd: de K-IBO. Deze vorm van IBO is bedoeld voor de kwetsbare werkzoekenden, is gratis voor de werkgever en duurt 52 weken.
Daarnaast krijgt de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) een nieuwe naam: beroepsinlevingsstage (BIS) en wordt deze beperkt tot 6 maanden.

Wat wordt afgeschaft?

De instapstage en IBO-interim worden afgeschaft.

Gevolgen voor de werkgever

Met deze hervorming vereenvoudigt de administratieve last voor de werkgevers met als doel het gebruik van werkplekleren te stimuleren. Ook wijzigt het kostenplaatje voor een IBO.
De werkgever is voortaan enkel nog een all-in bedrag (incl. dossierkosten, verplaatsingskosten, verzekering,…) verschuldigd dat op forfaitaire basis wordt berekend.

Klik hier voor meer info!

Contacteer vrijblijvend Inbtween voor meer info:

058/62 36 86

help@inbtween.be