De hybride professional kan vanuit een vaste basis zijn vleugels uitslaan. Hij is flexibel op het moment dat hij een stap in zijn carrière wil maken of wanneer de organisatie van hem vraagt een stap naar buiten te doen. En omdat hij ook naar buiten is gericht, ziet hij tijdig of zijn persoonlijke ontwikkeling nog wel in lijn is met die van de organisatie. Een hybride professional is dus iemand die naast inkomsten uit een onderneming ook inkomsten heeft uit loon of pensioen.

Ook voor de organisatie heeft de hybride arbeidsvorm belangrijke voordelen. Omdat de professional in dienst blijft, blijft kennis behouden. Tegelijkertijd neemt hij van buiten nieuwe kennis mee. De hybride professional is een ‘externe interne’: flexibel, energiek en gemotiveerd. Dat is goed voor de productiviteit en verkleint de kans op uitval en hoge reorganisatiekosten. Verder past de hybride vorm perfect bij nieuwe manieren van werken zoals co-creëren en intuïtief experimenteren.

Voordat de hybride professional een ‘gangbaar fenomeen’ kan worden, moeten organisaties een aantal vooroordelen overwinnen. Zoals het idee dat iets buiten het bedrijf nooit positief kan zijn voor het bedrijf. Of dat met het naar buiten treden van de professional er kennis weglekt naar de concurrent. Veel werkgevers hebben de opvatting dat loyaliteit ondeelbaar is en dat iemand zijn energie maar één keer kan inzetten. Het is belangrijk dat werkgevers hun hybride professionals leren vertrouwen en dat er een relatie ontstaat waarin de plannen van de professionals om activiteiten buiten loondienst te ontplooien openlijk kunnen worden besproken.

Meer info ? Klik hier.