Leidinggeven kun je op verschillende manieren. Er zijn leiders die vooral kijken naar het te leveren resultaat, maar ook leiders die een inspirerend beeld schetsen van het mogelijk haalbare. Er is niet 1 manier om een uitstekend leider te zijn. In welke van deze 4 leiderschapsvormen herken jij je?

1. RESULTAATGERICHT LEIDERSCHAP

Resultaatgerichte leiders behouden hun commitment van begin tot eind. Een fundamentele eigenschap is vasthoudendheid. Emotionele veerkracht is van cruciaal belang om ook in zware tijden door te blijven gaan. Om te kunnen uitblinken in resultaatgericht leiderschap moeten leiders een beroep doen op hun Helder Blauw en Vurig Rood. Deze combinatie:

 • staat garant voor taakgerichtheid en geeft het vermogen om prioriteiten te stellen en het werk op een efficiënte manier te doen;
 • leunt sterk op de rationele functie ‘denken’ van Carl Jung;
 • stelt de leider in staat om uitdagingen objectief en nauwkeurig te rationaliseren.

2. VISIONAIR LEIDERSCHAP

De visionaire leider ziet mogelijkheden, creëert opties door creatief vooruit te kijken en krijgt enthousiaste volgelingen door visies inspirerend over te brengen. Om te kunnen uitblinken in visionair leiderschap moeten leiders vooral putten uit hun Vurig Rood en Stralend Geel. Deze combinatie van extraverte kleuren:

 • maakt het voor de leider mogelijk om zich op de omgeving te richten en zich een beeld te vormen van de bestaande mogelijkheden en hoe daar op in te spelen;
 • leunt wezenlijk op de irrationele functie ‘intuïtie’ van Carl Jung;
 • stelt de leider in staat om verbanden te leggen en mogelijkheden te zien die anderen ontgaan.

3. RELATIONEEL LEIDERSCHAP

Effectief leiderschap gaat niet alleen om individueel succes. De relationele leider stimuleert gelijkwaardige samenwerking om zo het potentieel van mensen en groepen optimaal te benutten. Zijn manier van leidinggeven getuigt van veel begrip en inzicht. Om te kunnen uitblinken in relationeel leiderschap moeten leiders een beroep doen op zowel Stralend Geel als Zacht Groen. Deze combinatie:

 • legt de nadruk op relaties waarin wederzijds respect en onderlinge samenwerking centraal staan;
 • leunt sterk op de rationele functie ‘voelen’ van Carl Jung;
 • garandeert dat elke interactie wordt aangestuurd door de onderliggende behoefte om zich faciliterend op te stellen en rekening te houden met anderen.

4. GECENTREERD LEIDERSCHAP

Gecentreerde leiders zijn volledig aanwezig in het hier en nu en getuigen van authenticiteit, integriteit en doelbewustheid. Ze zeggen wat ze bedoelen en menen wat ze zeggen. Om te kunnen uitblinken in gecentreerd leiderschap moeten leiders vooral putten uit hun Zacht Groen en Helder Blauw. De combinatie van deze introverte kleuren:

 • maakt het mogelijk om reflectief te zijn en rustig na te denken over eigen overtuigingen, waarden en drijfveren die ten grondslag liggen aan hun manier van leidinggeven;
 • leunt sterk op de zintuiglijke functie ‘gewaarworden’ van Carl Jung;
 • stelt leiders in staat om helemaal in het hier en nu te zijn: alert en scherp op wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren.

Goede leider integreert de 4 vormen in zijn leiderschapsstijl

Iedere leider reageert anders op uitdagingen. Sommige leiders staan bekend om hun excellent leiderschap in 1 van de 4 vormen; andere laten een combinatie van 2 of meer vormen zien. Het kenmerk van een goede leider is dat hij weliswaar een persoonlijke voorkeur heeft voor een bepaalde vorm, maar toch in staat is om alle 4 de vormen effectief te integreren in zijn leiderschapsstijl.

Meer lezen over leiderschap?

Bestel dan het gratis Insights magazine ‘Nieuw Leiderschap’In dit magazine lees je alles over hoe je medewerkers kunt inspireren, motiveren en stimuleren om hun eigen talenten optimaal te benutten en hun dromen na te jagen. Over hoe de vaak ingewikkelde en abstracte theorieën kunnen worden getransformeerd naar de praktijk van alledag.

Meer weten over Insights Discovery?

Contacteer vrijblijvend Inbtween, Hr & Coaching, geaccrediteerd aanbieder van Insights Discovery: klik hier voor meer info